เชียงใหม่ติดตั้งเครื่อง EDC ให้ร้านธงฟ้าฯ พร้อมให้บริการแล้วกว่า 200 ร้าน

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ให้ร้านที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วกว่า 200 ร้าน พร้อมเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการดำเนินการรับสมัครร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 619 ร้านค้า ใน 25 อำเภอ 172 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC หรือ เครื่องรูดบัตร พร้อมจัดทำป้ายธงฟ้าประชารัฐ และแจกจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วกว่า 200 ร้าน ซึ่งร้านที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC ได้เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าแก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิแล้ว โดยสินค้าที่ผู้มีสิทธินิยมซื้อ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก ปลากระป๋อง และอาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า สำหรับร้านที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
 
3 ตุลาคม 2560 , 18:22 น. , อ่าน 222  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี