จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ ความคืบหน้าการก่อสร้างในภาพรวมแล้วเสร็จกว่า 90 % ที่ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงบุษบก ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร ฉัตรทอง 9 ชั้น ซึ่งขณะนี้ พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 อยู่ระหว่างตกแต่งองค์ประกอบด้านประติมากรรมต่างๆ ภายหลังที่พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้มีการจัดสวนโดยรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ด้วยดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
 
4 ตุลาคม 2560 , 16:45 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด