หอการค้าเชียงใหม่ มอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ Top Ten Awards 2017 หวังยกระดับด้านการค้าและการตลาดของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ที่ ห้องประชุมเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (Top Ten Awards 2017 ) ที่ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งยึดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย ที่ต้องการเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับส่งเสริมกิจการด้านการค้าและการตลาดของทุกจังหวัด ปัจจุบันมีฐานสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมากกว่า 100,000 ราย ให้สามารถเอื้อประโยชน์และเพิ่มยอดธุรกิจซึ่งกันและกัน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมป้ายจำนวน 138 ราย โดยทั้งหมดจะได้รับการส่งส่งเสริมการกระตุ้นการขายผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้รับมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการส่งรายชื่อกิจการไปยังหอการค้าไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
5 ตุลาคม 2560 , 18:32 น. , อ่าน 137  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี