จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ 25 แห่ง เพื่อมอบให้จิตอาสาในแต่ละพื้นที่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อมอบให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 25 อำเภอ
ที่บริเวณโถงท่าแพ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 แห่ง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า ความศรัทธา เทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 108,567 คน โดยแบ่งเป็น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11,495 คน และอำเภออื่น ๆ อีก จำนวน 97,072 คน สำหรับ สิ่งของพระราชทาน ประกอบไปด้วย เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และกระปุกออมสิน ซึ่งแต่ละอำเภอจะกำหนดทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่ต่อไป
 
5 ตุลาคม 2560 , 19:18 น. , อ่าน 152  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย