จิตอาสาเชียงใหม่ ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

  
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาน้ำใจไมตรี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาน้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยได้รับเกียรติจากนายติรวัฒน์ สุจริตกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจจิตอาสา ด้วย นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้สนับสนุนให้มีโครงการจิตอาสาน้ำใจไมตรี ในครั้งนี้ ผ่านทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ในการเสียสละและทำความดีเพื่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง และกิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมจิตอาสาทำยาดม ยาหม่อง แจกในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วย และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการทำความดีเพื่อสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมในเด็กและเยาวชนอีกด้วย
 
6 ตุลาคม 2560 , 13:35 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี