อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 – 7 กันยายน 2560
ที่บริเวณโถงท่าแพ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 จำนวน 743 คน โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจเดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 304 คน
ทางด้านเด็กชาย ชินวุฒิ อินต๊ะชมพู จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานบริการประชาชน กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่จะได้ทำหน้าที่จิตอาสาในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่านทรงงานหนัก เพื่อให้ประชาชนของพระองค์กินดี อยู่ดี มีรายได้ในการดำรงชีพอย่างพอเพียง โดยจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจให้บริการประชาชน ดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ทั้งนี้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 11,495 คน ซึ่งแบ่งเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 23,396 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 5,503 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 43,810 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 11,589 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,258 คน ประเภทงานขนส่งจำนวน 1,764 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 12,630 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 3,617 คน สำหรับพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในรอบต่อไป อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
 
8 ตุลาคม 2560 , 14:40 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย