กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจัดโครงการ “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์การเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง และร่วมกันถวายความอาลัย พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การเป่าปี่เขาควาย ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มกิจกรรมทั้งหมด จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที การสวดภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การขับลำนำถวายความอาลัย การขับร้องบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การยกย่องสรรเสริญ และการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศิลปินชาวกะเหรี่ยง ซึ่งใช้เครื่องดนตรี “เต หน่า กู” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำกุล่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นหลักในการบรรเลงบทเพลง นิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และการร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก ความประทับใจที่มีต่อพระองค์ที่ทรงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ และทำให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รับการยอมรับจากสังคมไทย และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสงบสุข
 
8 ตุลาคม 2560 , 17:22 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย