พระเมรุมาศจำลองจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความเรียบร้อยพระเมรุมาศจำลอง ภายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความเรียบร้อยการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ จากนี้ จะดำเนินการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลองด้วยดอกไม้สีเหลือง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมต้นกล้าดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองไว้ประดับตกแต่งกว่า 60,000 ต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำหรับสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ จะอยู่ในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกัน โดยตั้งอยู่ห่างจากพระเมรุมาศจำลองประมาณ 100 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการแกะแบบก่อสร้าง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างฐานราก ซึ่งจะทำตามรูปแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขนาดฐานราก 8 × 8 เมตร ขนาดของเตาเผา 1.20 × 2.40 เมตร
ทางด้านนายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสร้างถวาย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้ง 25 อำเภอ ในการก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ต่อไป
 
10 ตุลาคม 2560 , 13:45 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย