ยอดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ของจังหวัดเชียงใหม่ ทะลุเป้ากว่า 2 ล้านดอก

  
    จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ทยอยส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ให้จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ยอดรวมกว่า 2 ล้านดอก นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ 1 ล้านดอก 1 ล้านดวงใจ ถวายแด่พ่อ ของจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านดอก ขณะนี้ มีหน่วยงานและจิตอาสาทยอยเข้ามาส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้กับจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มียอดรวม 2,080,746 ดอก ซึ่งเกินจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัว พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 หากประชาชนมีความประสงค์จะนำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองมาถวายก็สามารถนำมาได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อย่างเพียงพอ
 
10 ตุลาคม 2560 , 17:53 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี