จังหวัดเชียงใหม่เตรียมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยในพุธวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะดำเนินการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องพิธีการและกระบวนการวางดอกไม้จันทน์ พร้อมบันทึกวิดีโอขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์ที่ถูกต้องตามราชประเพณี เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการวางดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมการซักซ้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
สำหรับด้านการขนส่ง และการจราจร ได้กำหนดซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ด้านการขนส่ง และจิตอาสาที่นำรถสี่ล้อแดง รถโดยสารสาธารณะ มาร่วมให้บริการประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 21 ตุลาคม 2560 และ 24 ตุลาคม 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ การซักซ้อมในภาพรวมของทุก ๆ ด้านจะดำเนินการซักซ้อมในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยจะดำเนินการซ้อมเสมือนจริงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
10 ตุลาคม 2560 , 18:15 น. , อ่าน 227  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย