เชียงใหม่เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Trip Northern ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Trip Northern พร้อมเทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสุดล้ำ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Trip Northern และมอบรางวัลการแข่งขัน Northern Line Sticker Design Contest ปี 2 โดยโครงการ Trip Northern เป็นโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงสามารถสร้างบรรยากาศกระตุ้นการค้าในด้าน Lanna Culture , Wellness and Creative Tourism ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับประเทศ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มายาวนาน รวมถึง มีที่พัก และสาธารณูปโภค พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศอีกด้วย โดย ภายในงานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน Trip Northern แอพพลิเคชั่นนำเที่ยวที่สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และกิจกรรมที่น่าสนใจใน 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ด้วยข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 800 แห่ง 200 เส้นทาง พร้อม Navigator นำทาง เพื่อความสะดวกและมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวเทคโนโลยีอัจฉริยะ POI (Point of Interest) ที่แสดงภาพไกด์ทัวร์น้อย ในรูปแบบแอนนิเมชั่น 3 มิติ จำนวน 40 ชุด และการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม Northern Line Sticker Design Contest ปี 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
12 ตุลาคม 2560 , 14:04 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี