ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในอำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในอำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย พร้อมสั่งการให้ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ทั้งในอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ เบื้องต้น จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และมณฑลทหารบกที่ 33 นำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้ว และได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบน เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจน ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้นำเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นผิวการจราจร เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ซึ่งขณะนี้ สามารถใช้สัญจรได้ 2 ช่องทางการจราจร ส่วนทางด้านมณฑลทหารบกที่ 33 จัดรถครัวสนาม 2 คัน มาตั้งจุดให้บริการปรุงอาหารให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย 1,000 กล่องต่อมื้อ ที่บริเวณ ริมถนนหน้าวัดสุวรรณประดิษฐ์ และนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูทำความสะอาดสำหรับบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย
 
12 ตุลาคม 2560 , 17:37 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด