ชลประทานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

  
    ชลประทานเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ พระราชกรณียกิจสถิตในดวงใจราษฎร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด พระราชกรณียกิจสถิตในดวงใจราษฎร์ ณ สันเขื่อนแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำภาพถ่ายที่พระองค์ทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระราชประวัติจำนวน 130 ภาพ มาจัดแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งทุกโครงการ พระองค์ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานดำเนินการล้วนเกิดประโยชน์แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี นอกจากนี้ยังได้นำรถม้าพระที่นั่ง ที่พระองค์ใช้ทรงงานในพื้นที่มาจัดแสดง เนื่องจากในอดีตการเดินทางทรงงานเป็นไปอย่างยากลำบาก กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสร้างรถม้าถวาย โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 จากนั้น จะนำนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 444 แห่ง
 
13 ตุลาคม 2560 , 15:52 น. , อ่าน 143  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด