จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

  
    พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามประเพณีล้านนาอย่างเนืองแน่น ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสะเปาคำและถวายสลากภัต อย่างเนืองแน่น โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีกรรมถวายสะเปาคำและสลากภัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งการถวายทานสะเปาคำ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ เพื่อจะอุทิศทานถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการสร้างสะเปาคำ จะนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใส่ลงไปในสะเปาคำ หรือ เรือสำเภา ที่ทำขึ้น เพื่อให้เดินทางไปส่งถึงผู้ที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่ง ปัจจุบันประเพณีนี้ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยนัก ทำให้คนรุ่นหลังบางส่วนไม่ทราบว่ามีประเพณีนี้ จึงได้มีการรื้อฟื้นประเพณีดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายสะเปาคำและสลากภัต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแบบประเพณีล้านนาดั้งเดิม และถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่ชั่วลูกสืบหลานต่อไป
 
14 ตุลาคม 2560 , 18:09 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี