พิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน น้อมนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหารเป็นองค์รับผ้ากฐินตามความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ สำหรับพระกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักร เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ กฐิน ตามพระพุทธบัญญัติวินัย และจะนำยอดเงินทั้งหมดจากการการรวบรวมจตุปัจจัยครั้งนี้ จำนวน 1,906,350 บาท ไปใช้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
 
14 ตุลาคม 2560 , 18:19 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี