ภาคเอกชน รวมตัวจัดการแข่งขันหมากล้อมคู่ปัญญา “GFT 2017” ครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่และชมรม CMGO จัดกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมคู่ปัญญา GO Festival Tournament 2017 หวังเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการเล่นหมากล้อม ให้แก่นักหมากล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันหมากล้อมคู่ปัญญา GO Festival Tournament 2017 ที่จัดขึ้น โดยชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่และชมรม CMGO เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาหมากล้อม และฝึกการใช้สติปัญญา สมาธิ ในการควบคุมอารมณ์ ขัดเกลาคุณธรรมและจิตใจ สร้างความอดทนต่อสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นการให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย สำหรับกีฬาหมากล้อม เป็นศาสตร์การเล่นที่มีความซับซ้อน ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน และสามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ต่อ 4 ทักษะ คือ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และความคิดเชิงระบบของผู้เล่น ช่วยให้ผู้เล่นมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยขึ้น ในปีพุทธศักราช 2546 โดยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และเริ่มมีจำนวนผู้เล่นหมากล้อม ชมรมหมากล้อมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกีฬาหมากล้อม ได้รับการบรรจุให้อยู่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 อย่างเป็นทางการและต่อมาได้ถูกกำหนดให้เป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่และชมรม CMGO จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหมากล้อมที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ Low Kyu (ระดับ 10K-7K) , Middle Kyu (ระดับ 7K-4K) ,High Kyu (ระดับ 4K-1K) , Low Dan (ระดับ 1D-3D) และ High Dan (ระดับ 4D-6D) โดยผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่นจะได้รับโล่รางวัลจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัลรวม 72,500 บาทด้วย
 
14 ตุลาคม 2560 , 18:22 น. , อ่าน 150  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี