จิตอาสาดอกไม้จันทน์เชียงใหม่ คัดเลือกดอกไม้จันทน์ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน

  
    จิตอาสาดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ คัดเลือกดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่บริเวณหลังห้องโถงประตูท่าแพ ภายในอาคารจัดนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดแยกดอกไม้จันทน์บรรจุลงในกล่อง เตรียมพร้อมสำหรับให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้นำไปใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยทุกๆวันจะมีจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมทำการคัดแยกวันละกว่า 80 คน และจากพลังแห่งความจงรักภักดีของชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวนกว่า 2 ล้านดอก ทำให้ใช้เวลามากในการดำเนินการคัดแยกดอกไม้จันทน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนจิตอาสากลุ่มงานดอกไม้จันทน์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการคัดแยกดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณหลังห้องโถงประตูท่าแพ ภายในอาคารจัดนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แล้วเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด
 
15 ตุลาคม 2560 , 20:07 น. , อ่าน 138  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี