เชียงใหม่จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประกอบด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน จำนวน 89 รูป ซึ่งการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน คือ ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 เพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย
 
15 ตุลาคม 2560 , 20:08 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี