เชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไอกรน ย้ำดูแลรักษาความสะอาด หวั่นแพร่ระบาดในวงกว้าง

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังเชื้อไอกรน หลังพบผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจากศูนย์ชันสูตรด้านระบาดวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ป่วยโรคไอกรนจำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการสอบสวนโรคเบื้องต้น และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มจากผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย พบผู้ป่วยติดเชื้อไอกรนเพิ่มอีก 3 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนร่วมชั้นเรียน โดยจากการสอบสวนโรคพบว่าสาเหตุเกิดจาก การที่นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดและทำกิจกรรมที่ได้พบปะกับผู้คนจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค โดยนักเรียนที่มีอาการป่วยติดเชื้อดังกล่าวไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย อีกทั้ง นักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่มีลักษณะปิดติดเครื่องปรับอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โดยได้คัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อไม่ให้มาโรงเรียน ส่วนผู้ที่สงสัยติดเชื้อจะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของโรคต่อไป นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกัน เช่น หมั่นล้างมือ ใช้ผ้าปิดจมูกเมื่อมีอาการเป็นหวัด ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน และได้ทำการปิดห้องเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อทำความสะอาด และงดใช้ห้องเรียนดังกล่าวตลอดช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรคไอกรนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีอาการไอติดๆกันเป็นระยะๆ จนผู้ป่วยหายใจไม่ทัน และมีอาการหายใจเข้าลึกๆ เป็นเสียง วู๊ป สลับกันกับการไออย่างต่อเนื่อง จึงมีชื่อเรียกว่า “โรคไอกรน” โดยสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม รดกันโดยตรง ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ จะติดเชื้อและเกิดโรคเกือบทุกราย พบได้บ่อยในเด็ก โดยสถิติผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งแท้ที่จริงแล้วโรคนี้เป็นได้ทุกอายุถ้าไม่มีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไอกรน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 1048 ต่อ 110
 
15 ตุลาคม 2560 , 20:09 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี