ปภ.เชียงใหม่ แนะนักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำนักท่องเที่ยวให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางการเดินรถก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติและอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดทางภาคเหนือ ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สภาพเส้นทางและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม สวมใส่เสื้อผ้าหนา เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ตลอดจน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่สุขภาพ เช่น ดื่มสุราแก้หนาว ผิงไฟในเต็นท์ที่ปิดมิดชิด เป็นต้น โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวฤดูหนาวให้ปลอดภัย ด้วยการตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเดินทาง การถ่ายภาพขณะไปเที่ยวหน้าหนาว ไม่ควรเข้าไปถ่ายจุดที่เสี่ยงทำให้เกิดอันตราย เช่น ริมหน้าผา ไหล่เขา หรือจุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้น เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ไม่ควรฝ่าฝืนป้ายห้ามเข้าที่ติดไว้ในสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง ควรระวังการใช้ไฟสูง เมื่อขับตามรถยนต์ในบริเวณที่มีหมอกหรือควันไฟ เพราะการใช้ไฟสูงอาจทำให้ผู้ขับขี่ที่อยู่ข้างหน้าหรือผู้ขับขี่ที่สวนทางมามองเห็นทางไม่ชัดเจนอีกด้วย ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุหรือพบผู้ประสบเหตุระหว่างการเดินทาง สามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่สายด่วน 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น 191 แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว และ 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(ทั่วไทย) เป็นต้น
 
15 ตุลาคม 2560 , 20:09 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี