จัดหางานเชียงใหม่ เตือนอย่าเสี่ยงลักลอบทำงานเมืองนอก

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนแรงงานไทย อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ เพราะอาจต้องติดคุก และสูญเสียเงินจำนวนมาก นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศมีอัตราเฉลี่ยอายุน้อยลง มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันแรงงานเพศหญิงส่วนใหญ่สนใจไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ลักษณะงานที่ทำมักจะไปทำงานนวด งานโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนเพศชายจะไปทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และงานเกษตร แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการลักลอบไปทำงานต่างประเทศโดยใช้ วีซ่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นที่ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น โดยแรงงานจะทำทีว่าไปท่องเที่ยว หากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางได้ ก็จะมีนายหน้ามารับเพื่อพาไปทำงาน จะอยู่ได้ครั้งละ 15-90 วัน แล้วแต่การอนุญาตของแต่ละประเทศ เมื่อใกล้ครบกำหนดก็จะเดินทางกลับประเทศ และยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อกลับเข้าไปทำงานอีก บางรายตัดสินใจอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายและมีบางรายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองแต่หาทางลักลอบเข้าไปทำงาน เมื่อถูกจับกุมได้จะต้องรับโทษจำคุก ถูกปรับเงินจำนวนมาก และถูกส่งกลับประเทศทันที ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำเตือนแรงงานไทยที่สนใจจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ อย่าได้หลงเชื่อผู้มาชักชวนไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เนื่องจากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศผู้เดินทางต้องมีวีซ่าทำงาน และต้องแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนที่จะเดินทาง หากไปทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงิน จำคุก ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย และอาจถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศ (Black List) ทำให้สูญเสียโอกาสในการเดินทางไปทำงานในประเทศนั้น ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ภายในศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2912-4 ต่อ 20 หรือทาง Line Id : @doe.go.th ในวันและเวลาราชการ
 
16 ตุลาคม 2560 , 14:45 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี