อำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560
นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด 11,495 คน ซึ่งจะจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ที่ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2560 ดังนี้ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 – 13 กันยายน 2560 และระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2560, วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2560 และระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 28 กันยายน 2560, วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 29 กันยายน 2560 และระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. จะเป็นพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งหมดเดินทางไปรับมอบสิ่งของพระราชทานในวันและเวลาดังกล่าว
 
17 ตุลาคม 2560 , 18:25 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย