ม.แม่โจ้ พร้อมจัดตกแต่งพระเมรุมาศจำลองจังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมลงพื้นที่จัดตกแต่งและดูแลรักษาสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลอง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม 17 ตุลาคม 2560 นี้ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่จะใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกำหนดแล้ว ทั้งทางโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์และการตกแต่งพื้นที่โดยรอบด้วยดอกไม้สีเหลือง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่โดยรอบบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำดอกดาวเรืองจากอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 60,000 ต้น ปลูกลงในกระบะไม้ไผ่ ขนาด 1.5x5 เมตร ที่ตั้งอยู่บริเวณสถานที่โดยรอบ และจะจัดตกแต่งสวนหย่อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอื่นที่เน้นสีเหลือง ขาว และโทนสีบูล จำนวนประมาณ 15,000 ต้น บนพื้นที่อีก 600 ตารางเมตร ซึ่งจะนำนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณวันละ 80 คน ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นดอกดาวเรืองและไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์จนถึงเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนองงานด้านต่างๆ เรื่อยมา ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการมีส่วนร่วมในงานพิธีครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ที่จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
 
17 ตุลาคม 2560 , 19:48 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี