จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Chiang Mai Bike City 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “Chiangmai Bike City 2017 ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน BIKE TOGETHER เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านวงเวียนด้านหน้า และเข้าเส้นชัย ณ เขื่อนแม่ กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร และมีนักปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้รับการนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กระแสความสนใจด้านสุขภาพในระดับนานาชาติส่งเสริมให้ มีผู้สนใจรูปแบบการท่องเที่ยงในเชิงกีฬาและนันทนาการมากยิ่งขึ้น.
ทางด้านนายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่างานดังกล่าว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้โครงการ ส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกีฬาสู่นานาชาติ ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการสร้างสุขภาพ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน และมีความภาคภูมิใจทางสังคมลดปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนจากการจัดกิจกรรมนันทนาการ และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 
18 ตุลาคม 2560 , 12:57 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย