รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายการทำงานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร

  
    รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายรักษาความปลอดภัยในช่วงงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร ของจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายแก่จิตอาสาเฉพาะกิจด้านรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาด้านการรักษาความปลอดภัย จำนวน 11,589 คน และด้านการจราจร จำนวน 3,617 คน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งสองด้านไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน” กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกๆด้าน พร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 1-9 ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เป็นห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมีประชาชนเข้าร่วมในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก อาจมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ก่อการร้าย หรือความไม่สงบในพื้นที่ได้
 
19 ตุลาคม 2560 , 16:04 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด