จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมทีม จิตอาสา TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ดูแลจิตใจประชาชน

  
    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมทีม “จิตอาสา TO BE NUMBER ONE” ปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมทีม “จิตอาสา TO BE NUMBER ONE” ประมาณ 200 คน เดินเท้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและสื่อความรู้ ออกบริการประชาชนทุกๆ 15 นาที โดยจะเน้นการปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก 3 ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง เพื่อสำรวจค้นหาคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง หายใจเร็ว กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ตลอดจนสำรวจกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกสูญเสีย โดยจะให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นพื้นฐาน ในกรณีที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น จะได้ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการส่งต่อระบบบริการสาธารณสุขตามความเหมาะสมต่อไป
 
20 ตุลาคม 2560 , 15:24 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด