เชียงใหม่รวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day บริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    จิตอาสาเฉพาะกิจ ฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองและบริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการดูแลรักษาความสะอาด ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมใจ ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองและบริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ นอกจากจิตอาสาเฉพาะกิจที่มาร่วมทำความสะอาดแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), มณฑลทหารบกที่ 33, ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยยานพาหนะ รวมถึงอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของจิตอาสา ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
21 ตุลาคม 2560 , 17:35 น. , อ่าน 178  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด