จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมเส้นทางในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมเส้นทางในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายสถานที่จอดรถ ยานพาหนะ และการขนส่ง ประชุมและซักซ้อมเส้นทางในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจิตอาสาผู้ที่จะมาทำหน้าที่ขับรถโดยสารสาธารณะรับส่งประชาชนจากบริเวณจุดจอดต่างๆ ทั่วบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจในเส้นทางที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจุดบริการรับส่งประชาชนเพื่อไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 15 จุด และยังมีรถไฟฟ้าจำนวน 10 คัน ไว้บริการฟรีสำหรับรับ-ส่งผู้สูงอายุ อีกด้วย
 
21 ตุลาคม 2560 , 17:51 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด