เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งถวายความจงรักภักดีในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นระยะเวลา 1 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมจัดรถลากพ่วง จำนวน 15 คัน บริการรับ-ส่งจิตอาสาเฉพาะกิจและประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีฯ จากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทั้งวัน อีกด้วย
 
22 ตุลาคม 2560 , 10:38 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด