จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ชมนิทรรศการ"Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล"

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ชมนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 72 หน่วยงาน ร่วมกันจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หัวข้อ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเรียงตั้งแต่พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ และความรัก ความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทยของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1การพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านที่ 2 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านที่ 3 การสาธารณสุข ด้านที่ 4 การศึกษา ด้านที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ ด้านที่ 6 สวัสดิการและสังคม ด้านที่ 7 พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา วรรณกรรม ด้านที่ 8 การเกษตร ด้านที่ 9 คมนาคมและการสื่อสาร ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 – 16.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และ วันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
22 ตุลาคม 2560 , 11:23 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด