จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงานด้านต่างๆ ทั้ง 17 ด้าน เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อให้การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำหรับ ศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ โถงบริเวณด้านหลังพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. โดยจะมีข้อมูลข่าวสารจากคณะทำงานทุกฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แผนผังสถานที่ แผนผังการสื่อสาร และสามารถอำนวยการด้านต่างๆ กรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมถึงตอบข้อซักถามจากประชาชนที่อยู่ภายในพิธี และประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบการสื่อสารครบวงจร เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายหมุนเวียนกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจนเสร็จสิ้นพิธีฯ
 
22 ตุลาคม 2560 , 12:13 น. , อ่าน 206  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด