กลุ่มชาติพันธุ์กว่า 400 คน เตรียมเดินเท้าลงมาจากดอยปุย เพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่

  
    ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 400 คน เตรียมเดินเท้าระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม นี้ นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านม้งดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุย และบ้านขุนช่างเคี่ยน กว่า 400 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เตรียมเดินเท้าลงมาจากดอยปุย ซึ่งมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อมาร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มออกเดินตั้งแต่เวลา 06.00 น. และจะมาร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทานด้านหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ก่อนที่จะเดินต่อ คาดว่าจะถึงบริเวณพิธีฯไม่เกินเวลา 13.00 น. และจะร่วมวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทุกคนต่างซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร ณ หมู่บ้านแห่งนี้ถึง 14 ครั้ง และทรงงานเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้เลิกปลูกฝิ่น และปลูกไม้เมืองหนาวทดแทนเพื่อสร้างรายได้จนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้
 
22 ตุลาคม 2560 , 13:15 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด