สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนเตรียมตัว ดูแลรักษาสุขภาพ ให้พร้อมที่จะเข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำให้ประชาชน เตรียมตัว และดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนประเมินสุขภาพ และการเจ็บป่วยของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก รวมทั้งเตรียมร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมกระดาษเขียนชื่อ ที่อยู่ โรคประจำตัว ชื่อญาติและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พกพาติดตัวในวันเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ
สำหรับในวันพระราชพิธีฯ ขอให้ประชาชนพกบัตรประจำตัวประชาชน ติดตัวไปด้วย และพกพาหมวกหรือร่มเพื่อใช้กันแดด กันฝน สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี อยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดแรง ดื่มน้ำอย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ลิตร หากต้องอยู่ในที่กลางแจ้งและมีแสงแดดแรง และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้นำยารักษาโรคที่มีซองยาและระบุชื่อยาประจำตัวพกติดตัวมาด้วย
ทั้งนี้ หากประชาชนเกิดอาการ วิงเวียน หน้ามืดจะเป็นลม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ มึนงง หายใจเร็ว อาเจียน เป็นตะคริว ตัวร้อน กระหายน้ำมาก ใจสั่น มือสั่น ให้รีบบอกอาการกับญาติพี่น้อง หรือ ผู้ประสานงานกลุ่ม และสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่ ทีมแพทย์เดินเท้า และจิตอาสาด้านการแพทย์ บริเวณการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถต่อสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
23 ตุลาคม 2560 , 11:48 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย