จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ 24 แห่ง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานในพิธีเผาดอกไม้จันทน์เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่อำเภอ 24 แห่ง
ที่บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับไฟหลวงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้แก่อำเภอทั้ง 24 อำเภอ เพื่ออัญเชิญไฟหลวงพระราชทานฯ ใช้ในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ของอำเภอในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ จิตกาธานของอำเภอต่อไป
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเฝ้าฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560
ภายหลังจากนายอำเภอได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานกลับไปยังที่ว่าการอำเภอแล้ว ให้นำไฟหลวงพระราชทานไปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560
 
23 ตุลาคม 2560 , 17:54 น. , อ่าน 183  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย