รายงานพิเศษ แนวคิดการตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำอัตลักษณ์ล้านนามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปกรรมอันวิจิตร ตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ที่สื่อถึงพระราชากับประชาชน ให้มีความสมพระเกียรติ การจัดเตรียมพื้นที่ และประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่ใช้อัตลักษณ์ล้านนามาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งได้ยึดถือตามแบบประเพณีโบราณ คำนึงถึงการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสมและลงตัว นายธีระยุทธ กุคำใส สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น สถาปนิกผู้ออกแบบควบคุมและวางผังงาน กล่าวว่า ได้นำแนวคิดพระราชากับประชาชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีพระเมรุมาศจำลอง แทนพระราชา และรั้วตาแสง ซึ่งเป็นรั้วไม้ไผ่ที่สานเป็นตาๆ และมีลายดอกพิกุล แทนประชาชน นอกจากนี้ บริเวณด้านข้างเป็นแนวร่องน้ำ ได้สื่อถึงแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำกังหันชัยพัฒนามาประดับ เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานให้กับประชาชน ตามแนวทางเดินที่ประชาชนจะเดินเข้ามาวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้นำรั้วตาแสงมาจัดเป็นซุ้มและนำดอกไม้สีเหลืองมาประดับตกแต่ง เพื่อให้เกิดความร่มเงา เปรียบเสมือนพระองค์ทรงสร้างความร่มเย็น ร่มรื่น ให้กับพสกนิกรของพระองค์ สถาปัตยกรรมนี้สื่อถึงพระองค์ท่านอยู่กับพวกเราชาวไทยตลอดไป
 
25 ตุลาคม 2560 , 12:23 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด