ดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้วางดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 วัน ที่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ กลุ่มงานดอกไม้จันทน์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน คัดเลือกดอกไม้จันทน์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ได้นำไปวางถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสมพระเกียรติที่สุด ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเพียงพอ แต่หากประชาชนมีความประสงค์จะนำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ที่ประดิษฐ์ด้วยตนเองมาถวายก็สามารถนำมาได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชน แต่ขอไม่ให้มีลวดและพลาสติกเป็นส่วนประกอบ รวมถึงขอฝากย้ำให้แต่งกายมาร่วมพิธีฯอย่างสุภาพเหมาะสมด้วย
 
25 ตุลาคม 2560 , 15:22 น. , อ่าน 195  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี