ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านดอยปุยและบ้านขุนช่างเคี่ยนกว่า 400 คน เดินเท้า เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่อในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  
    ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านดอยปุยและบ้านขุนช่างเคี่ยนกว่า 400 คน พร้อมใจเดินเท้าเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง เสด็จพระราชดำเนิน ไปดูแลทุกข์สุขของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากบ้านดอยปุย และบ้านขุนช่างเคี่ยน กว่า 400 คน พร้อมใจเดินเท้าจากหมู่บ้าน ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเดินเท้าถึงบริเวณพิธีฯ ในเวลาประมาณ 13.00 น. ด้านนายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม้งดอยปุย กล่าวว่า นี่คือสิ่งสุดท้ายที่กลุ่มพี่น้องชนเผ่าม้ง จะทำให้พระองค์ได้ คือการเดินเท้าไปส่งพระองค์ ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก เราทุกคนก็จะเดินไปให้ถึง เพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาหาพวกเรา พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาหาพวกเรา มาดูแล ทุกข์สุขความเป็นอยู่ของพวกเรา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้การศึกษา เพื่อให้พวกเราอยู่ดีกินดี ทั้งนี้ ระหว่างการเดินเท้าเข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันร้องเพลงพระราชาในนิทาน และพระราชาผู้ทรงธรรมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ซึ่งถือเป็นบ้านของพ่อ ก่อนจะเดินเท้าเข้าสู่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
26 ตุลาคม 2560 , 09:07 น. , อ่าน 211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย