ตัวแทนโรงทานที่มาร่วมในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เผยจะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำคุณงามความดีให้สังคม

  
    ตัวแทนโรงทานที่มาร่วมในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เผยจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำคุณงามความดีให้สังคม นางฉันทนา จารุจินดา ตัวแทนโรงทานวัดสันติธรรม นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ต้องการทำทุกอย่างแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อร่วมส่งเสด็จนสู่สวรรคาลัย โดยจะนำพระราชดำรัส ตลอดจนแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับความเสียสละ การสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมมาใช้ ซึ่งที่ผ่านมาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ขอให้คนไทยทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยนำคำสอนของพระองค์ท่าน ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติตลอดไป
 
26 ตุลาคม 2560 , 09:58 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด