ชาวเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นจำนวนมาก

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก ที่พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้มีจำนวนประชาชนหนาแน่นในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ท้ายแถวค่อนข้างจะยาวมาก แต่พี่น้องประชาชนยังคงรอที่จะวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะต้องรอยาวนานหลายชั่วโมงก็ตาม ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว ในส่วนของการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ มีทั้งหน่วยตำรวจ ทหาร พยาบาล และจิตอาสา คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อย ด้านงานจราจร การให้บริการประชาชน รวมถึงดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทางด้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งกว่า 400 คน ที่เดินเท้าลงมาจากหมู่บ้านม้งดอยปุย ก็เดินทางถึง พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียใหม่ ในช่วงเวลาประมาณ 12.45 น. ร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ แสดงถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากนั้นเดินต่อแถวเพื่อเข้าวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบพิตร
 
26 ตุลาคม 2560 , 16:43 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด