จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

  
    จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ เร่งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้สะอาดเรียบร้อย สมพระเกียรติ และตั้งใจจะทำความดีเพื่อพ่อตลอดไป
ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง และภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดูแลทำความสะอาดพระเมรุมาศจำลอง โดยได้ร่วมกัน เก็บขยะ กวาดขยะ ล้างถนนบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียรราษฎร์ ประทีปคีรี อายุ 47 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ 1 ในจิตอาสาที่มาร่วมทำความสะอาด เปิดเผยความรู้สึกว่า การที่ได้เป็นจิตอาสาถือว่า สูงสุดในชีวิต และการที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคมนั้น เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงกระทำ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของตนเองและของครอบครัว ที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งเหล่านี้ และทำด้วยความเต็มใจมาโดยตลอด และถ้ามีโอกาสจะทำไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต การทำความดีควรจะทำทุกโอกาส ไม่ใช่ทำวันใดวันหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง ในความตั้งใจอยากจะทำทุกโอกาสและทุกสถานที่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศจำลอง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติจากส่วนกลาง ขอความร่วมมือประชาชนไม่ขึ้นไปบริเวณด้านบนพระเมรุมาศจำลอง แต่งกายในชุดสุภาพ และแสดงอาการสำรวม ระหว่างการเยี่ยมชม สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าชมต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู 5 ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น และสามารถนำรถเข้ามาจอดภายในศูนย์ประชุมฯ ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
 
28 ตุลาคม 2560 , 18:56 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย