จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชน เข้าชมนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  
    ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าชมนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนเดินทางเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" ที่บริเวณงานนิทรรศการ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจะน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจตลอดไป
ทางด้านนางประกาย สัตถาวงศ์ อายุ 87 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้ขอให้ลูกหลานพามาชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้นึกถึงเมื่อครั้งในอดีตมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ตอนนั้นยายมีอายุประมาณ 18-19 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก พระองค์ท่านเสด็จผ่านหน้าโรงพยาบาลหมอจินดา อยากเห็นทั้ง 2 พระองค์ เลยรอเฝ้ารับเสด็จ เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงยายได้มีโอกาสถวายดอกไม้ให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี นับเป็นบุญของคนเชียงใหม่ ที่ท่านทรงเสด็จมาดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้อยู่ดี กินดี จนถึงปัจจุบัน ฝากถึงลูก ๆ หลาน ๆ ให้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีพระเมตตาแก่ประชาชนมากที่สุดในโลก เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ครองราชย์ถึง 70 ปี ขอลูกหลานทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่าน
สำหรับนิทรรศการ "Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล" นำเสนอพระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น 9 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ, ด้านที่ 2 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านที่ 3 การสาธารณสุข, ด้านที่ 4 การศึกษา, ด้านที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ, ด้านที่ 6 สวัสดิการและสังคม, ด้านที่ 7 พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา วรรณกรรม ด้านที่ 8 การเกษตร, ด้านที่ 9 คมนาคมและการสื่อสาร ซึ่งนิทรรศการนี้ จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
28 ตุลาคม 2560 , 18:57 น. , อ่าน 259  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย