องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ฟรี ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพืช ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิศาล น้ำค้าง ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2555 บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพให้ได้ภาพถ่ายพรรณไม้ที่มีความงามเชิงศิลป์ และส่งเสริมการถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 093 – 1300671 หรือ www.qsbg.org รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น
 
29 ตุลาคม 2560 , 21:53 น. , อ่าน 228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย