จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังคุมเข้มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

  
    ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกัน คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และปราบปราม กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจตรี สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวกำลังตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กว่า 650 คน ออกลาดตระเวน คุมเข้มมาตรการในด้านของการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด กวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามตามธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และเป็นช่วงเทศกาลวันลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ถือได้ว่า เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่งดงามสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุขในพื้นที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเสมอภาค อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แสดงถึงความเด็ดขาด เข้มแข็ง เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
 
29 ตุลาคม 2560 , 21:55 น. , อ่าน 208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย