เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2560

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และเพลิงไหม้จากก๊าซ เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และเพลิงไหม้จากก๊าซ ประจำปี 2560 เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะ ในวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560
การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้สมมติสถานการณ์ว่า เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุทำให้อาคารถล่ม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในอาคารจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผลจากการฝึกปฏิบัติพบว่า หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะเข้าไปเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณียี่เป็ง โดยการจัดรถยนต์ดับเพลิงอาคารและเจ้าหน้าที่ออกประจำตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังอันตรายจากการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง และการปล่อยโคมลอย
 
31 ตุลาคม 2560 , 17:58 น. , อ่าน 154  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย