องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าไม้เป็นแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ภายในงานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนกิจกรรมการสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ การผสมเกสรกล้วยไม้ และการนำกล้วยไม้ออกจากขวดโดยชุมชนบ้านปงไคร้ รวมถึงการเสวนาวิชาการเรื่อง “กล้วยไม้ไทยอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการมอบกล้วยไม้ให้แก่ชุมชนและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 999 ต้น ภายในงานอีกด้วย
ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 4 – 22 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร.0-5384-1234
 
4 ธันวาคม 2560 , 08:48 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย