จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 3 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทุกภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยกำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 16 จุด ได้แก่ บริเวณลานประตูท่าแพ,แจ่งศรีภูมิ– แจ่งขะต๊ำ บริเวณแจ่งขะต๊ำ – ประตูเชียงใหม่ ,บริเวณลานประตูเชียงใหม่ , บริเวณลานประตูเชียงใหม่ – โรงพยาบาลสวนปรุง , บริเวณแจ่งกู่เฮือง – โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,บริเวณสมาคมจุฬา – วัดปันเสา บริเวณโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม – วัดโลกโมฬี – ปั๊ม ปตท.,ปั๊ม ปตท. – ประตูช้างเผือก – ลานตลาดประตูช้างเผือก , ประตูช้างเผือก – แจ่งศรีภูมิ , แจ่งศรีภูมิ – ลานด้านใน – ประตูช้างเผือก ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการด้านนอกคูเมือง ส่วนบริเวณประตูช้างเผือก – แจ่งหัวริน , บริเวณแจ่งหัวริน - ประตูสวนดอก , บริเวณประตูสวนดอก – ประตูสวนปรุง - สวนบวกหาด , บริเวณประตูสวนปรุง – ประตูเชียงใหม่, บริเวณประตูเชียงใหม่ – แจ่งขะต๊ำ , บริเวณแจ่งขะต๊ำ – แจ่งศรีภูมิ จะดำเนินการบริเวณด้านในคูเมือง, และบริเวณสุดท้ายลำเหมืองกลาง ซึ่งทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดเตรียมรถแดงและรถรางในการรับ – ส่ง จิตอาสาไปส่งยังจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลประจำจุดทุกจุดให้พร้อม และขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดให้เพียงพอกับกำลังพลที่มาร่วมงาน พร้อมเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมทำกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 3,000 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้สะอาด มีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น
 
4 ธันวาคม 2560 , 10:05 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด