เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ....เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตลอดทั้งปี..//

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด สุขสราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี..//
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยกิจกรรมแรกจะเป็นเทศกาลชมสวน ซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ ภายใต้แนวคิด สุขสราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
สำหรับเทศกาลชมสวน นักท่องเที่ยวจะได้ชมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแบบที่ได้บรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนนับล้านดอกให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจตลอดการจัดงาน รวมทั้งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในแต่ละเดือนซึ่งจะแตกต่างกัน
นอกจากนี้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังมีตลาดนัดชาวดอย ซึ่งจะจำหน่ายของดีตามฤดูกาลจากทุกยอดดอยที่ได้จากการนำองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง ที่ใส่ใจ ดูแลและคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพ จากยอดดอยสูงลงมาให้คนในเมืองได้บริโภค อาทิ ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ สมุนไพรชงดื่ม ไม้ดอกไม้ประดับ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 
4 ธันวาคม 2560 , 18:18 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด