พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9

  
    พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะทูตานุทูต หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ กว่า 500 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ถวายแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 91 รูป โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณคูเมืองด้านในและด้านนอก รวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิต และทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนชราที่บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอคือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
 
5 ธันวาคม 2560 , 09:03 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด