จิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  
    จิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมพลังทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณถนน บริเวณรอบคูเมือง และขุดลอกคลองแม่ข่า ภายใต้กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพี่น้องจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 3000 คน ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาเมืองเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยการร่วมกันทำความสะอาด ถนน ทางเท้า บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ขุดลอกลำเหมืองกลาง ทาสีขอบทาง ดูดลอกท่อระบายน้ำ และพัฒนา รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในคลองแม่ข่า เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สะอาดตา น่าดู น่าเที่ยว สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
สำหรับกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เป็นโครงการระยะที่สองต่อจากโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนร่วม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีและร่วมกันทำความดี
 
5 ธันวาคม 2560 , 16:53 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย