แม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ พร้อมโชว์นวัตกรรมที่หลากหลาย..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 โชว์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัยโดยตรงและสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้..//
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานแม่โจ้แฟร์ ประจำปี 2560 โดยผนวก 3 กิจกรรมไว้ด้วยกัน ทั้งกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 ที่มีนักวิชาการมานำเสนอผลงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาทางวิชาการและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ รวมทั้งกิจกรรม 40 ปีพืชผักแม่โจ้ โดยเตรียมการเปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัท เพื่อช่วยส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์แตงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ มหกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ MJU Showreal ที่นำเสนอผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักวิจัยโดยตรงและสามารถซื้องานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งผลงานเด่นที่นำมาเสนอ อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมขั้นสูงสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวเพื่อการผลิตต้นพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม , การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน , การจัดการระบบน้ำโดยใช้ Application , ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ , นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจากทรัพยากรน้ำ , วัสดุเรียบแบบเซรามิก จากส่วนผสมของดินและน้ำยาง , เครื่องสับกิ่งไม้หยอดเหรียญ , การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวง , วัสดุปลูกย่อยสลายได้ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าจาก กาดแม่โจ้ 2477 และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีกเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานแม่โจ้แฟร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 
6 ธันวาคม 2560 , 10:56 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด